Klubové príspevky - hokejpartizanske

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
Klubové príspevky
  
Ak rodičia sprostredkujú pre klub sponzorské vo výške minimálne trojnásobku prislúchajúcich klubových príspevkov, bude hráč od platenia klubových príspevkov oslobodený
             
Medzi jeden z hlavných troch zdrojov financovania HK patria klubové príspevky, ktoré platia rodičia za hráčov HK. 
Valné zhromaždenie HK každoročne stanovuje ich výšku na nastávajúcu sezónu. 
Platné klubové príspevky:Úhrada splátky však nemá priamy súvis s absolvovaním tréningov na ľade, napr. v auguste.
Poplatky v sebe čiastočne zahŕňajú aj kompenzáciu nákladov na letnú prípravu a aj ďalšie náklady.

V prípade, že HK Iskra umožní absolvovať tréningy hráčovi z iného klubu, platí tento trojnásobok klubových príspevkov.

S prípadnými otázkami týkajúcimi sa platenia klubových poplatkov sa obracajte na Matúša Martišku.
Ing. Matúš Martiška - finančný riaditeľ

0903 428 968
martiska@mapo.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky