Podporte nás - hokejpartizanske

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Archív > Reklama
Vážení priaznivci hokeja v Partizánskom!     

Tretiu sezónu sa nám darí zapĺňať ľadovú plochu  zimného štadiónu v Partizánskom deťmi zapálenými pre hokej a každoročne tak  zvyšovať počet hráčov Hokejového klubu TJ Iskra Partizánske o.z.. Snažíme sa deťom vytvoriť dostatočné podmienky pre tréningový proces jednak po materiálnej ako aj po metodickej stránke.
 
HK investuje nemalé prostriedky do vytvárania a udržiavania Fondu základného hokejového výstroja, vďaka ktorému je hokej dostupný aj deťom z rodín, ktorých finančná situácia nedovoľuje zakúpiť kompletný výstroj alebo ho každoročne obmieňať. Osobitnú pozornosť venujeme finančne najnáročnejšiemu výstroju a to brankárskemu.
 
Vďaka zastrešenej ľadovej ploche sa sezóna na ľade v Partizánskom predĺžila na 7 mesiacov, počas ktorých absolvujú hráči okrem tréningov aj súťažné a priateľske zápasy  so súpermi zo slovenských, ale aj zahraničných klubov.
Hráči 4.ročníka a starší absolvujú v období od mája do júla tréningy na suchu. Pre potreby cvičení počas letnej prípravy  sme zakúpili adekvátne tréningové pomôcky. Vďaka podpore sponzorov bola v priestoroch zimného štadiónu inštalovaná špeciálna plocha pre nácvik streľby a  „palicovej“ techniky.
V auguste využívame ľadovú plochu HC Topoľčany pre prvé tréningy na ľade, ale keďže je to za úhradu počet tréningov je obmedzený.
Za vytváraním materiálneho zázemia tréningového procesu však niesmie zaostávať  zvyšovanie jeho metodickej úrovne. Predpokladom zlepšovania sa je, aby boli hráči vedení trénermi s dostatočnou kvalifikáciou. Preto jedným z našich hlavných cieľov je finančne zabezpečiť pôsobenie profesionálnych trénerov v klube. Na zimnom štadióne by sme radi zariadili školiacu miestnosť pre teoretickú prípravu, kde by sme mohli s hráčmi rozoberať  video záznamy našich zápasov.
 
Aj Vy môžete pomôcť naplniť tieto naše predstavy, zámery a pomôcť rozvoju hokeja v Partizánskom!
 
Možné formy Vašej podpory:
 
-          priame finančné príspevky na prevádzku HK (sponzorské dary)
-          asignácia 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb
-          prenájom reklamnej plochy na zimnom štadióne
-          rozvoj materiálno-technického zázemia HK (športové potreby pre letnú prípravu, výstroj, vybavenie šatní, ceny pre víťazov mládežníckych turnajov)
-          dobrovoľná práca v orgánoch HK a počas podujatí organizovaných HK
-          propagácia ľadového hokeja a práce HK
 
V prípade Vášho záujmu ma môžete kontaktovať mailom na  adresách:  financie@hokejpartizanske.sk  alebo martiska@mapo.sk, resp. telefonicky na čísle 0903 428 968.
 
Ing. M. Martiška
finančný nanažér HK
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky